CAD Projektering

Bra ritningar är grunden för en lyckad ombyggnad

Att skapa dem kräver en hel del arbete och kunskap. Förr ritade arkitekterna allt för hand. Det krävde enorm noggrannhet och känsla eftersom en ritning innehåller en mängd olika detaljer.

För att få en reell bild av hur byggnader såg ut i praktiken byggdes sedan skalmodeller av byggnaden. Ändringar blev omständliga. Om det handlade om större förändringar eller ommöbleringar av byggelement, krävdes en helt ny ritning. Men med ny datateknik och avancerade program har en hel värld av möjligheter skapats som gör det enklare och roligare att projektera en byggnation.

CAD är en grupp av ritprogram som ofta och gärna används vid mer avancerade hus- och tillbyggnadsritningar. Förkortningen står för Computer-aided Design alternativt Computer-assisted drafting. Programmen är mycket avancerade rithjälpmedel och de används vid projektering och utveckling av byggprojekt av olika slag och fungerar väl både inom tekniska områden som vid byggentreprenader.

CAD- programmen har en stor fördel jämfört med att rita på papper. Det går mycket smidigare och enklare att ändra i ritningarna, byggelement kan enkelt flyttas runt och den bild som skapas kan visas i tredimensionella bilder som kan vridas och vändas.

Om du använder dig av Furusunds El så tar vi fram kompletta handlingar/ritningar efter ert behov. Vi säkerställer då en bra el-anläggning inkl. dokumentation.
Vill du veta mer hur vi jobbar? Kontakta oss.

Kontakta oss