Datanät

Vi hjälper företag och privatpersoner

Vi hjälper företag och privatpersoner med kompletta data och telenätverk, allt ifrån fiber till slututtag för din dator, telefon och TV.

Det mest förekommande idag är att man bygger med en prestanda av Kat.6E. 100Mhz. Dock så börjar det bli vanligt att man förlägger fiber ända fram till slututtag. Vi hanterar alla typer av installationer och tar fram kompletta lösningar som kundanpassas i varje enskilt fall. Känner ni er osäkra på vad som är bäst för er så hjälper vi er hela vägen.

Kontakta oss