Kameraövervakning

Öka säkerheten i din fastighet

För att öka säkerheten i en fastighet är kameraövervakning ett bra alternativ. Med kameror, och även skyltar som varnar om kameraövervakning förebyggs skadegörelse och inbrott.

Typiska kameraövervakade lokaler är receptioner, entréer, IT-rum, lastkajer och parkeringsplatser. Vidare för det egna hemmet så installeras det mer kamrer nu som ett bra komplement till inbrottslarm.

När ett kameraövervakningssystem planeras är det viktigt att ta hänsyn till tekniska krav på belysning och andra förhållanden, plus eventuella regler för fastigheten. Vi erbjuder löpande underhåll för att din utrustning ska fungera problemfritt under hela sin livslängd.

Vi är med våra tekniker har god kunskap om de regler och lagar som reglerar kameraövervakning.

Furusunds El är oberoende installatör som tar fram det bästa till ert behov tillsammans med marknadsledande tillverkare.

Kontakta oss