Passagesystem

Skapa en trygg arbetsplats

Ett bra passagesystem ger en högre nivå av kontroll och bidrar till att skapa en trygg arbetsplats. Givetvis så kan man med fördel även installerar ett passagesystem för hemmet.

Man slipper all hantering med nycklar och så har man hela tiden koll på vem som kommer och går. Enkelt att även ge tillfälliga tillträden om det behövs.

Passagesystem och tillträdeskontroll

Med ett passagesystem styr man enkelt vem som har tillträde till lokalerna och under vilka tider. Passagesystemet ger kostnadseffektiva lösningar både i skaldörrar till fastigheten men även inne i lokalerna. Ni kan med fördel välja ett integrerat system som sammankopplar passagesystem, inbrottslarm och porttelefoni via en mjukvara för enkel administration.

Kodlås

För enklare tillträdeskontroll kan kodlås nyttjas. Det kan vara en passande lösning i omklädningsrum och interna förråd.

Tvättstugebokningar

Tvättstugebokning är en elektronisk ”tvättdagbok” som finns både som lokal bokning eller bokning via internet. Systemet kan integreras med fastighetens passagesystem och styr allt ifrån bokningar, tillträde till tvättstugan, tvättidens längd och val av maskiner. Fördelar med systemet:

– Kontroll
– Personlig trygghet
– Flexibelt

 

Vill du veta mer? Kontakta oss för ett möte.

Kontakta oss