Värmeinstallation

Bra inomhusklimat till en rimlig kostnad

Värmeinstallationerna utgör en allt viktigare del av byggnadens klimatsystem. För att få ett bra inomhusklimat till en rimlig kostnad fordras förutom kunskaper om värmesystemets uppbyggnad och funktion också kunskaper om människans temperaturupplevelser.

Furusunds El utför alla typer av installationer. Vi tar fram ett komplett förslag som kundanpassas till varje projekt. Det som vi installerar är el-radiatorer, el-värmegolv, ridåvärmare för entréer, infravärmare för uteplatsen / servering.

Vidare även markvärme för gångar/vägar, takvärme för hängrännor och stuprör, värmekabel för vattenledningar.
Furusunds El levererar installerar även kompletta solcells anläggningar till både privatpersoner och större fastigheter.

Är ni tveksamma vad som är rätt produkt eller installation för er fastighet, byggnad eller ert behov så hjälper vi er hela vägen.

Kontakta oss